File đính kèm : THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG