Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông báo từ ngày 01/01/2021, triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Tuy nhiên, người có thẻ BHYT cần lưu ý:

Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số” (gọi tắt là VssID) trên điện thoại di động thông minh nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng; tiến tới được sử dụng để thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy.