hotline-bvtanchau

Giờ Khám Bệnh

- SÁNG:    7h00 - 11h00
- CHIỀU: 13h00 - 17h00


Khám bệnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

Lượt Truy cập

1325905
Hôm nay
Tất cả
123
1325905

IP: 44.200.145.223
2023-05-28 05:36

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng BV_2022

Căn cứ theo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Căn cứ theo kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu 6 tháng đầu năm 2022
Tổ Quản lý chất lượng đề ra kế hoạch khắc phục góp ý sau kiểm tra chất lượng bệnh viện như sau:

Báo_cáo_tự_kiểm_tra_chất_lượng_BV_6_tháng_đầu_2022

Căn cứ theo các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp phiên bản 2.
Căn cứ theo kết quả đánh giá Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu vào đầu tháng 10/2022
Phòng kế hoạch tổng hợp xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

BC_BTC_bệnh_viện_an_toàn_phòng_chống_dịch_phiên_bản_2